Mezmurlar 11:4-7

4RAB kutsal tapınağındadır,
O'nun tahtı göklerdedir,
Bütün insanları görür,
Herkesi sınar.
5RAB doğru insanı sınar,
Kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir.
6Kötülerin üzerine kızgın korlar ve kükürt yağdıracak,
Paylarına düşen kâse kavurucu rüzgar olacak.
7Çünkü RAB doğrudur, doğruları sever;
Dürüst insanlar O'nun yüzünü görecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.11 Kötülerin baskın gibi göründüğü bir zamanda, RAB’bin adil yönetimine olan güven dolu inanç dile getiriliyor.
11:4 RAB kutsal tapınağındadır Bkz. Hab.2:20. Burada, RAB’bin göklerdeki tapınağı kastedilir.
11:6 Bkz. Va.14:10 ve ilgili not. paylarına düşen kâse Bkz. Mez.16:5; Mez.75:8’e ait not.
11:7 doğrudur Bkz. Mez.4:1’e ait not. O’nun yüzünü görecek İbranice’de bu sözler, krala ulaşabilme umudunun bir ifadesidir (bkz. Yar.43:3,Yar.43:5; Yar.44:23,Yar.44:26; bkz. örn. Est.1:14). Burada, göksel Kral’a yaklaşacağına dair güven söz konusudur. Mezmurlar’da “yüzünü görmek”, tapınağa (veya Buluşma Çadırı’na) girip Tanrı’nın huzurunda olmak anlamında da kullanılır (bkz. Mez.16:11; Mez.17:15; Mez.23:6; Mez.140:13).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş