Mezmurlar 75:8

8RAB elinde dolu bir kâse tutuyor,
Köpüklü, baharat karıştırılmış şarap döküyor;
Yeryüzünün bütün kötüleri
Tortusuna dek yalayıp onu içiyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.75 Kibirli uluslar İsrail’in güvenliğini tehdit ettiği zaman söylenen güven tazeleyici bir ilahi.Asurlular’ın saldırılarının gerçekleştiği döneme ait olabilir (bkz. 2Kr.18:13-19:37; ayrıca bkz. Mez.11; 76). Konu bakımından Hanna’nın duasıyla (1Sa.2:1-10) benzerlikler taşır. Şükranla başlayıp (1Sa.75:1) övgüyle sona erer (1Sa.75:9-10). Mezmur, İbranice’de dört dizelik iki kıtadan meydana gelir. İlk kıta Tanrı’nın güven verici sözlerinden oluşur; ikinci kıta ise bu sözlere yeryüzünden verilen övgü dolu karşılıktır (bkz. Mez.73 başlığa ait not).
75:8 kâse Bkz. Mez.16:5’e ait not. baharat karıştırılmış Baharatlar ş arabın sarhoşluk etkisini arttırır (bkz. Ezg.8:2). İçkinin sertliği, Tanrı’nın yargısının sertliğini ifade eder. Tortusuna dek Tanrı suçların cezasını tam karşılığıyla verecektir.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş