Mezmurlar 37:1-11

37
37. Mezmur
Davut'un mezmuru
1Kötülük edenlere kızıp üzülme,
Suç işleyenlere özenme!
2Çünkü onlar ot gibi hemen solacak,
Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.
3Sen RAB'be güven, iyilik yap,
Ülkede otur, sadakatle çalış.
4RAB'den zevk al,
O senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir.
5Her şeyi RAB'be bırak,
O'na güven, O gerekeni yapar.
6O senin doğruluğunu ışık gibi,
Hakkını öğle güneşi gibi
Aydınlığa çıkarır.
7RAB'bin önünde sakin dur, sabırla bekle;
Kızıp üzülme işi yolunda olanlara,
Kötü amaçlarına kavuşanlara.
8Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi,
Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni.
9Çünkü kötülerin kökü kazınacak,
Ama RAB'be umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak.
10Yakında kötünün sonu gelecek,
Yerini arasan da bulunmayacak.
11 Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak,
Derin bir huzurun zevkini tadacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.37 Tanrısal bilgelik öğretisi (bkz. bilgelik sözleri içeren öbür mezmurlar, Mez.1; 49; 112; ayrıca bkz. Mez.34:8-22; 73; 91; Mez.92:6-9,Mez.92:12-15; 111; 119; 127-128; 133). Mezmurdaki başlıca soru, ülkeyi “kimin miras alacağı” (Mez.37:9,Mez.37:11,Mez.37:22,Mez.37:29), yani vaat edilmiş topraklarda RAB’bin bereketlerinin tadını kimin çıkaracağıdır. Mezmurda, eninde sonunda kökü kazınacak olan kötülerin tehdidi karşısında RAB’be güvenmekle temellenmiş bilgece bir yaşam sürme öğüdü verilir (bkz. Mez.37:9’a ait not; ayrıca bkz. Mez.49:13-20; Mez.73:18-20; “kötü kişi” tanımına benzer anlatımlar, Mez.10:2-11; Mez.73:4-12; “doğru kişi” tanımına benzer anlatım, Mez.112). Yapısal olarak, bu alfabetik akrostişte bazı uyumsuzlara rağmen iki ayet alfabenin tüm harfleri yer alır. Ana düşünce, Mez.37:1-11 arasında gelişir ve mezmurun devamında işlenir.
37:1-2 Bkz. Mez.37:7; Mez.73.
37:1 Özd.24:19 ile neredeyse aynıdır.
37:2 Bkz. Mez.37:20’ye ait not.
37:3 Bkz. Mez.34:8-14 ve ilgili not.
37:5 bırak Bkz. 1Pe.5:7.
37:6 doğruluğunu Burada, Tanrı’ya duyulan güvene bağlı olarak O’nun sağlayacağı gönenç anlamındadır (krş. Mez.37:9; bkz. “gönenç”, Özd.21:21; ayrıca bkz. Yşa.48:18). Hakkını... çıkarır Bkz. Yşa.54:17. Burada “doğruluk” ve “hak” olarak çevrilen, İbranice’de eşanlamlı olan bu sözcükler, Yşa.59:9’da (“ışı k” sözcüğüyle bağlantılıdırlar) ve Yşa.59:11’de (“adalet” sözcüğü, “kurtuluş” ifadesiyle bağlantılıdır) olduğu gibi Tanrı’nın kutsayıp kurtarmak istediği kişilere sergilediği iyilikler anlamında kullanılır.
37:9 RAB’be umut bağlayanlar Bilgi Kutusu: Umut, s.1666. ülkeyi miras alacak Vaat edilmiş topraklar üzerinde hak sahibi olmak söz konusudur (bkz. Mez.37:11,Mez.37:22,Mez.37:29; krş. Yşu.7. bölüm).
37:10 Yakında Olayın kesin olarak gerçekleşeceği anlamına gelen bir ifade (bkz. Eyü.20:5-11; Hag.2:6).
37:11 Bkz. Mat.5:5. alçakgönüllüler Tanrı’nın iyiliğine ve lütfuna bağımlı olduklarını kabul edenler.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş